กำหนดการ "งานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร 2561"
ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 และตารางกิจกรรมเสวนา 
ณ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน

 
openhouse61
openhouse61 1
________________________________________________
 
ประชาสัมพันธ์จำหน่ายพันธุ์พืช ประจำปี ๒๕๖๑ newff53

          ในปี 2561 งานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (ผ.2) ได้ทำการผลิตพันธุ์ไม้ที่มีความสมบูรณ์และแข็งแรงพร้อมจัดจำหน่ายได้แล้ว งานผลิตพันธุ์ฯ จึงขอทำการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพันธุ์พืชโดยมีรายละเอียด และขั้นตอนดังนี้

1. วิธีการจำหน่าย

    1.1 โดยการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ จำนวน 2 หมายเลข คือ 092-814-9545 และ 092-814-9611

    1.2 เริ่มการสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด

    1.3 เวลาทำการ 
              ภาคเช้า  เวลา 09.00-12.00 น. 
              ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ 
              (หยุด วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. หลักเกณฑ์การสั่งซื้อ

    2.1 ข้อมูลที่ผู้สั่งซื้อต้องแจ้งในการสั่งซื้อ
          - ชื่อ – นามสกุล
          - เลขที่บัตรประชาชน
          - ที่อยู่ 
          - เบอร์โทรศัพท์

    2.2 ผู้สั่งซื้อ 1 ท่าน มีสิทธิ์โทรสั่งซื้อได้เพียง 1 ครั้ง บอกข้อมูลในบัตรประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อพันธุ์พืชทุกชนิดรวมกัน ไม่เกิน 20 ต้น โดยผู้สั่งซื้อต้องเตรียมข้อมูลชนิดพันธุ์พืชและจำนวนที่ต้องการให้พร้อมก่อนการโทรศัพท์ โดยตรวจสอบชนิดและจำนวนพันธุ์พืชที่จัดจำหน่ายได้ในเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 

3. การมารับพันธุ์ไม้

    3.1 หลังจากการโทรสั่งซื้อเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับเลขผู้ซื้อ วันและเวลาในการมารับพันธุ์พืชของแต่ละท่าน

    3.2 ผู้สั่งซื้อสามารถมารับพันธุ์พืชได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ตามวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบแล้วในข้อ 3.1 หากผู้สั่งซื้อไม่มารับในวันและเวลาที่กำหนดให้มารับอีกครั้งได้ในระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561 หากเลยเวลาที่กำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

    3.3 ในวันที่มารับพันธุ์พืช มีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้
         - แจ้งชื่อ-นามสกุล และลำดับเลขผู้ซื้อ
         - ส่งสำเนาบัตรประชาชน
         - กรอกข้อมูลผู้ซื้อ และพันธุ์พืชที่ต้องการในใบคำขอซื้อพันธุ์พืช
         - ชำระเงินที่ห้องการเงิน
         - รับต้นไม้ที่เรือนเพาะชำ

ราคาพันธุ์ไม้ ดังนี้

  1. ทุเรียน (ทุกสายพันธุ์)   ราคาต้นละ 50 บาท
  2. มังคุด                          ราคาต้นละ 25 บาท
  3. เงาะ                            ราคาต้นละ 25 บาท
  4. ลองกอง                       ราคาต้นละ 25 บาท
  5. พริกไทย                      ราคาต้นละ 25 บาท

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี /22 พ.ค.61

61 sstrees prakas
61 sstrees
61 sstrees form
up durian
____________________________________________
 
ความก้าวหน้างานผลิตพันธุ์พืช  newff53

 

        งานขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี และพันธุ์พื้นเมือง ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ณ วันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

>> ทุเรียนพันธุ์การค้า

61durian01
>> ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง
61durian02
>> ทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่
61durianchah1 4
61durianchan5 9
>> เงาะ มังคุด ลองกอง และพริกไทย
61mgst
61peper

 _________________________________________

 

ทุเรียนลูกผสมของกรมวิชาการเกษตร newff53

ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1 - 9

 

 durian new1 3r

 durian new4 6r

 durian new7 9r

------------------------------------------------

 

แผนภูมิขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน

durian map 1r

 

ที่มาและขั้นตอนการวิจัย

durian hybrids 1r

---------------------------------------------------- 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>