update 18 เมษายน 2560 newff53

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพันธุ์ไม้  

 

 

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายต้นกล้าพันธุ์ไม้ ตามกำหนดการ ดังนี้ 

      ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จนกว่าต้นพันธุ์จะหมด)

 • ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ newff53

  ๑. ทุเรียน พันธุ์หมอนทอง    จำนวน 3,653 ต้น  ราคาต้นละ   25  บาท
  ๒. ทุเรียน พันธุ์ชะนี             จำนวน    689 ต้น  ราคาต้นละ   25  บาท
  ๓. ทุเรียน พันธุ์ก้านยาว       จำนวน    462 ต้น  ราคาต้นละ   25  บาท
  ๔. ลองกอง                        จำนวน     90 ต้น   ราคาต้นละ   25  บาท

  


      ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จนกว่าต้นพันธุ์จะหมด)

 • ทุเรียนพันธุ์การค้า ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง ชะนี กระดุม ก้านยาว
 • ทุเรียนพันธุ์ใหม่ ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี ๑-๙
 • ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง
 • เงาะ มังคุด ลองกอง และพริกไทย

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร ๐-๓๙๓๙-๗๐๓๐, ๐-๓๙๓๙-๗๑๔๖

**ผู้ซื้อต้องมาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น** ผู้ซื้อ ๑ ท่าน ซื้อพันธุ์ไม้รวมกัน ได้ ๒๕ ต้น ในราคาต้นละ ๒๕ บาท

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย -->> สำเนาบัตรประชาชน <<

ขนาดตันกล้าพันธุ์ไม้ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

60du1

 60 mgst160 lonkong1

 

 


 

 

 

หนอนหัวดำมะพร้าว (โดยกรมวิชาการเกษตร) newff53

 

backhead insect

         หนอนหัวดำมะพร้าว เป็นแมลงศัตรูมะพร้าวต่างถิ่นที่ระบาดเข้ามาในไทย พบการระบาดครั้งแรกที่ประจวบคีรีขันธ์  ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาดลำตัววัดจากหัวถึงปลายท้องยาว 1-1.2 เซนติเมตร ปีกสีเทาอ่อน มีจุดสีเทาเข้มที่ปลายปีก ลำตัวแบน ชอบเกาะนิ่งแนบตัวติดผิวพื้นที่เกาะ เวลากลางวันจะเกาะนิ่งหลบอยู่ใต้ใบมะพร้าวหรือในที่ร่ม ผีเสื้อเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย ขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ ผีเสื้อเพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถวางไข่ที่ฟักเป็นตัวหนอนได้ ขณะที่ผีเสื้อที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์สามารถวางไข่ได้ แต่ไข่ทั้งหมดจะไม่ฟักเป็นตัวหนอน ....

อ่านต่อที่ :  http://at.doa.go.th/coconut/backhead.html

 


 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายพันธุ์ไม้ hot 4

 

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพันธุ์ไม้  หลักเกณฑ์ ขั้นตอน  และข้อปฏิบัติ  ดังนี้
 
หลักเกณฑ์ 
 •   ซื้อได้คนละไม่เกิน 25 ต้น 
ขั้นตอน/วิธีการ 
 
   1. รับบัตรคิว (1 คนต่อ 1 คิว) ที่อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
    2. เขียนรายการพันธุ์ไม้ที่ต้องการ (รวมคนละไม่เกิน 25 ต้น) และสำเนาบัตรประชาชน
   3. รอเรียกชำระเงิน-ชำระเงิน-รับใบเสร็จ
    4. ขึ้นไปรับต้นไม้ที่เรือนเพาะชำ (นำบัตรคิว ใบเสร็จรับเงิน และรายการพันธุ์ไม้) มายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่เรือนเพาะชำ
 
วันเปิดจำหน่าย
 
    เปิดจำหน่าย   นวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
 
     ปิดจำหน่าย    ในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์
   
สถานที่ / เบอร์ติดต่อ
 • อาคารอำนวยการ  / เรือนเพาะชำ  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110  
 • เบอร์โทรศัพท์   0-3939-7030 , 0-3939-7146

ข้อปฏิบัติ

    ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

     มาตรา 32 : ได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในพันธุ์ใหม่นั้น จึงสามารถอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ์ในพันธุ์พืชใหม่ของตนหรือโอนสิทธิ์ให้ในพันธุ์พืชใหม่ให้แก่บุคคลอื่นได้

      มาตรา 33 : กรมวิชาการเกษตร มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการผลิตขายหรือจำหน่าย นำเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว้เพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่

      มาตรา 64 : ผู้ใดกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 33 หรือ 47 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ผู้ที่ซื้อพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี 1-9  ปฏิบัติได้ดังนี้

      1. สามารถปลูกต้นทุเรียนในสวนของตนเองได้

      2. ขยายพันธุ์ต้นทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1-9  เพื่อปลูกในสวนของตนเองได้  แต่ขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายไม่ได้


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 เมษายน 2017 เวลา 10:11 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>