ดอกไม้ในพระนาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2016 เวลา 11:38 น.

 

พันธุ์ไม้ในพระนามาภิไธย "สิริกิติ์" หรือ "ราชินี"

         ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ณ เดือนมหามิ่งมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔  พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ขอนำพันธุ์ไม้ที่งดงามและสูงค่ายิ่ง ที่มีการขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย  “สิริกิติ์”  หรือ  “ราชินี”  เป็นชื่อของ
พันธุ์ไม้ที่มีลักษณะสวยงาม และมีความโดดเด่นเหนือกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ที่เป็นต้นกำเนิด 

           พันธุ์ไม้ที่ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย “สิริกิติ์” หรือ “ราชินี”  เป็นชื่อของพันธุ์ไม้ มีดังนี้ กล้วยไม้แคทลียา ควีนสิริกิติ์  กุหลาบ ควีนสิริกิติ์  ดอนญ่า ควีนสิริกิติ์
บัว ควีนสิริกิติ์  
โมกราชินี และ มหาพรหมราชินี

 

queen01 
คลิ๊กที่ภาพ <<ขยาย>>

 queen02
คลิ๊กที่ภาพ <<ขยาย>>

queen03  
คลิ๊กที่ภาพ <<ขยาย>>

queen04
คลิ๊กที่ภาพ <<ขยาย>>

พันธุ์ไม้ที่ได้รับพระราชทานนาม

        เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร พระองค์ได้พระราชทานนามให้กับพันธุ์ไม้ป่าของไทย ที่เกิดขึ้นในทุ่งหญ้าป่าเขาตามธรรมชาติ บางชนิดเป็นพันธุ์ไม้ประจำถิ่นที่หายาก เพื่อให้ประชาชนเกิดแรงกระตุ้นที่จะหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา และโปรดเกล้าฯ ให้นักพฤกษศาสตร์ปลูกขยายพันธุ์ดอกไม้ป่าดังกล่าวภายในบริเวณพระตำหนักที่ประทับ  ซึ่งแต่ละนามที่ทรงเลือกนั้น ล้วนสะท้อนความหมายตามความสวยงาม และลักษณะที่โดดเด่นของดอกไม้แต่ละชนิดมีดังนี้ ดุสิตา มณีเทวา  สร้อยสุวรรณา ทิพเกสร สรัสจันทร และ นิมมานรดี

queen05
คลิ๊กที่ภาพ <<ขยาย>>

queen06
คลิ๊กที่ภาพ <<ขยาย>>

queen07
คลิ๊กที่ภาพ <<ขยาย>>

ดอกไม้ที่ทรงโปรด

        ดอกไม้ที่ทรงโปรด คือกุหลาบมอญ และชบาสีฟ้า จัดเป็นดอกไม้ที่มีสีสันงดงาม
มีโครงสร้างของดอกที่อ่อนช้อยละเมียดละไม เป็นที่ต้องพระราชหฤทัยยิ่งนัก ดอกไม้ อีกชนิด
ที่ควรกล่าวถึง คือ
บัวหลวง พันธุ์ดอกซ้อน ทรงป้อม  สีชมพู เรียกว่า สัตตบงกช สีขาว เรียกว่า
สัตตบุษย์
 เป็น ดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโปรดมาก ทรงปักแจกัน
ถวายพระด้วยพระองค์เองเป็นประจำ รับสั่งว่า
"เป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดไม้ฝรั่งเทียบไม่ได้"

 

queen08
คลิ๊กที่ภาพ <<ขยาย>>

queen09
คลิ๊กที่ภาพ <<ขยาย>>

Graphiclineflower35

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2016 เวลา 14:26 น.