e-doc

 

 GAP online

 kawklai


 ศูนย์โคเปีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

DSC00560  DSC00546 
DSC00572 DSC00574
DSC00580 DSC00589
DSC00601 DSC00608

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์โคเปีย ประจำประเทศไทย นำโดย ดร.อู จง กิว ผู้อำนวยการศูนย์โคเปีย ประจำประเทศไทย พร้อมนักวิจัย ศูนย์โคเปีย จำนวน 5 คน ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม/ภารกิจหลักในด้านงานวิจัยเกี่ยวกับกาแฟ มะพร้าว และพืชสมุนไพร ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยมีนักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ ให้ข้อมูลและนำชมแปลงทดลอง

 

 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรประชุมร่วมกับบริษัทเอกชนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลผลิตกาแฟโรบัสตาที่ลดลง

DSC00338  DSC00344 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้ประชุมร่วมกับบริษัทคลอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ท จำกัด เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตกาแฟโรบัสตา เนื่องจากปัญหาผลผลิตกาแฟที่ลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรม

 

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

DSC00034  DSC00047 
DSC00082 DSC00092

วันที่ 23 ม.ค.2558 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 78 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยมีวิทยากรให้ความรู้อย่างใกล้ชิด

 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสตา"

icoffee 1 resize  icoffee6
 icoffee 3 resize icoffee 4 resize
 icoffee 2 resize icoffee 5

เมื่อวันที่ 22-23 ธ.ค. 2557  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสตา" ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร แก่เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตกาแฟอย่างมีคุณภาพ โดยผู้ที่เข้าฝึกอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>