รวมเด็ดเกร็ดความรู้

e-doc

GES

 kawklai

Login Form
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยและพัฒนาพืชสวนอย่างครบวงจรในงาน Horti Asia ๒๐๑๓

IMG 2875 IMG 2980

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยและพัฒนาพืชสวนอย่างครบวงจรในงาน Horti Asia ๒๐๑๓ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงความหลากหลายของพันธุ์ด้านพืชสวน การจัดแสดงพันธุ์พืชสวนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIS) อาทิ

อ่านเพิ่มเติม...
 

 งานมหกรรมวิชาการเกษตรภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๖

Phuket 06 Phuket 14

เมื่อวันที่ ๙-๑๒ เมษยน ๒๕๕๖ กรมวิชาการเกษตรได้กำหนดให้มีการจัดงานมหกรรมวิชาการเกษตรภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ของพืชสวนที่ดีกับเกษตรกรภาคใต้ ได้แก่ พันธุ์ดี เทคโนโลยีเหมาะสม การนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่การผลิตถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม...
 

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

CHRC 41 CHRC 33

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล  รองประธานคณะอนุกรรมการพืชสวนและคณะได้เยี่ยมชมและดูงานการวิจัยและพัฒนากาแฟโรบัสต้าของกรมวิชาการเกษตร (ด้านการผลิตและการขยายพันธุ์) 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรใต้ร่มพระบารมี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

CHM-1 CHM-2

เนื่องด้วยในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยในเรื่องของความเป็นอยู่ของราษฎร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดงานมหกรรมการเกษตรใต้ร่มพระบารมีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>