e-doc

 

 GAP online

 kawklai


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร

DSC06424  DSC06427 

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม นำคณะผู้วิจัยเข้าเก็บตัวอย่างใบมะพร้าว และนำนิสิตเข้าศึกษาท่องเที่ยวเชิงเกษตร  จำนวน ๑๐ คน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

 DSC06117  DSC06299
 DSC06371  DSC06398

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำนักศึกษาจำนวน ๔๙ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพร มะพร้าว โกโก้และกาแฟ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

 

 เจ้าหน้าที่และเกษตรกรศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมะพร้าว จ.ราชบุรี ศึกษาดูงานมะพร้าว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

ดงานราชบร4  ดงานราชบร

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๕๗ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกรศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมะพร้าว จำนวน ๔๔ คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง มะพร้าวและการบริหารจัดการศัตรูพืช ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 

 

 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านควนลำภู จ.นครศรีธรรมราชเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

dsc06033   dsc06048
 dsc06029  dsc06061

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านควนลำภู ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>