รวมเด็ดเกร็ดความรู้

e-doc

GES

 kawklai

Login Form
 งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และงาน กาชาด ประจำปี ๒๕๕๖

redcross56 2  redcross56 3 

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้ร่วมจัดนิทรรศการงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และงาน กาชาด ประจำปี ๒๕๕๖  ณ บริเวณสวนสาธารณะ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 

 งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๖

CM56 1 CM56 2

เมื่อวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมจัดนิทรรศการสาธิตการผลิตสบู่ ยาหม่องจากน้ำมันมะพร้าว และการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยการหมัก  ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่  

 

 การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้าในแหล่งปลูกต่างๆด้วยกาแฟพันธุ์ดี”

 coffee1156 01 coffee1156 04 

เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้าในแหล่งปลูกต่าง ๆ ด้วยกาแฟพันธุ์ดี” ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และเกษตรกรจาก จ.จันทบุรี ศรีสะเกษ และ สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น ๓๒ คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยดูแปลงกาแฟพันธุ์ดี ของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และ ของบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการรับซื้อเมล็ดกาแฟโรบัสต้า ณ ศูนย์รับซื้อของบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ อ. สวี จ. ชุมพร  โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และบริษัทบรรยายให้ความรู้  และเดินทางไปดูงานด้านการแปรรูปการผลิตกาแฟ ๓ in ๑ ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนกาแฟเขาทะลุ ต. เขาทะลุ อ. สวี จ. ชุมพร

 

การประชุม Expert Consultation on Coconut Sector Development in Asia and Pacific Region

 DSC06573  DSC06680

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงพันธุ์มะพร้าว และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ในการประชุม Expert Consultation on Coconut Sector Development in Asia and Pacific Region   ณ โรงแรมโนโวเทล พญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย FAO ร่วมกับ APCC มีผู้เข้าประชุมจากประเทศสมาชิก ประกอบด้วย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา จีน เวียดนาม ไทย มัลดีฟ โซโลมอน ซามัว ตองกา วานูอาตู และฟิจิ   เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการทำงานวิจัยด้านมะพร้าว ในด้านการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว การแปรรูปมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>