e-doc

 

 GAP online

 kawklai


 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

DSC01052  DSC01095 
DSC01104 DSC01116

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 47 คน เข้าศึกษาดูงานการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์มะพร้าวและกาแฟ และการจัดการแมลงศัตรูพืชของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้และตอบปัญหาอย่างใกล้ชิด 

 

 ศูนย์โคเปีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

DSC00560  DSC00546 
DSC00572 DSC00574
DSC00580 DSC00589
DSC00601 DSC00608

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์โคเปีย ประจำประเทศไทย นำโดย ดร.อู จง กิว ผู้อำนวยการศูนย์โคเปีย ประจำประเทศไทย พร้อมนักวิจัย ศูนย์โคเปีย จำนวน 5 คน ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม/ภารกิจหลักในด้านงานวิจัยเกี่ยวกับกาแฟ มะพร้าว และพืชสมุนไพร ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยมีนักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ ให้ข้อมูลและนำชมแปลงทดลอง

 

 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรประชุมร่วมกับบริษัทเอกชนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลผลิตกาแฟโรบัสตาที่ลดลง

DSC00338  DSC00344 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้ประชุมร่วมกับบริษัทคลอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ท จำกัด เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตกาแฟโรบัสตา เนื่องจากปัญหาผลผลิตกาแฟที่ลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรม

 

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

DSC00034  DSC00047 
DSC00082 DSC00092

วันที่ 23 ม.ค.2558 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 78 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยมีวิทยากรให้ความรู้อย่างใกล้ชิด

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>