รวมเด็ดเกร็ดความรู้

e-doc

 

 kawklai


การยางแห่งประเทศไทยดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

กยท59 1 กยท59 2
กยท59 3 กยท59 4

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 การยางแห่งประเทศไทยได้นำคณะผู้เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมเจ้าของสวน กิจกรรมพัฒนาครูยาง จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานกาแฟ มะพร้าว และสมุนไพร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

 

 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี

surat59 5 surat59 7

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม- 6 สิงหาคม 2559 ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (CO-OP) อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

 

 นิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

DSC07129 DSC07152
DSC07133 DSC07138

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธิเปิดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร โดยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรด้วย 

 

งานสุดยอดเมล็ดพันธุ์ไทยสู่สากล

DSC07042 DSC07088
DSC07081 DSC07069

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมจัดนิทรรศการงานโครงสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน "สุดยอดเมล็ดพันธุ์ไทยสู่สากล"  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>