รวมเด็ดเกร็ดความรู้

e-doc

 

 kawklai


ประชุมคณะกรรมการบริหาร สวส. ครั้งที่ 3/2558 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

DSC01894 DSC01928
DSC01913 DSC01925

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) และคณะ ที่มาประชุมคณะกรรมการบริหาร สวส. ครั้งที่ 3/2558 และรับมอบนโยบายจาก ผอ.สวส. 

 

 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้ร่วมจัดนิทรรศการ "งานวันรณรงค์การใช้สมุนไพรเพื่อ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"

DSC02283 DSC02280
DSC02313 DSC02321

เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2558 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้ร่วมจัดนิทรรศการ "งานวันรณรงค์การใช้สมุนไพรเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"  ณ ศวพ.กระบี่ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

 

เกษตรกร อบต.วิสัยใต้ เข้าอบรมการทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว

DSC02001 DSC02040
DSC02200 DSC02249

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2558  เกษตรกร  อบต.วิสัยใต้เข้าอบรมการทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว และเยี่ยมชมอาคารนิทรรศกายรของศูนย์ฯ 

 

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติน้ำมันมะพร้าว

DSC01132 DSC01356
DSC01278
DSC01323

เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้ร่วมจัดนิทรรศในงานประชุมวิชาการนานาชาติน้ำมันมะพร้าว ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  กรุงเทพฯ โดยมีการสาธิตการทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์  การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว และการสานตะกร้าจากใบมะพร้าว การทำดอกไม้จากใบเตย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับฟังและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>