รวมเด็ดเกร็ดความรู้

e-doc

GES

 kawklai

Login Form
คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามดูงานมะพร้าว

DSC04029   DSC04038
 DSC04055  DSC04059

คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามเข้าศึกษาดูงานด้านมะพร้าว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีคุณทิพยา ไกรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร บรรยายและพาคณะฯ เยี่ยมชมการดูแลรักษาแปลงมะพร้าว พร้อมทั้งตอบข้อซักถามอย่างใกล้ชิด

 

 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมจัดนิทรรศการในงานผลไม้เมืองหลังสวน

fruit 01 fruit 05

วันที่ ๑๐ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการด้านสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ ในงานผลไม้เมืองหลังสวน ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองหลังสวน

 

วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็น จ.ปัตตานี ดูงานการทำน้ำมันมะพร้าว

pattanee 04 pattanee 02

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็น จังหวัดปัตตานี นำคณะสมาชิกโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน ๕๐ คน เข้ารับการอบรม การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยวิธีการหมักของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

 

 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรให้ความรู้เรื่องวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่คณะครูและนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๒

teacher 04 teacher 02

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๒  อ.หลังสวน จ.ชุมพร ได้ขออนุเคราะห์สถานที่ วิทยากร และเชิญผู้บริหารของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดค่ายสร้างสรรค์ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๒ จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ครู นักเรียน โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕๖ คน โดยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้มอบหมายให้ คุณบุญเกื้อ  ทองแท้ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "วิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช"

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>