รวมเด็ดเกร็ดความรู้

e-doc

GES

 kawklai

Login Form
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรใต้ร่มพระบารมี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

CHM-1 CHM-2

เนื่องด้วยในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยในเรื่องของความเป็นอยู่ของราษฎร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดงานมหกรรมการเกษตรใต้ร่มพระบารมีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...
 

 นักเรียนโรงเรียนสวนศรีเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

SS1 SS2

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนจากโรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 60 คน

 

คณะนักวิจัยจากประเทศเวียดนามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนามะพร้าว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

DSC01197 DSC01256

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะนักวิจัยจากประเทศเวียดนามได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนามะพร้าว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรและสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี  โดยเข้าเยี่ยมชมและดูงานการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวแก่ มะพร้าวกะทิลูกผสม การผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสม และการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรจัดงาน Big Cleaning Day ๒๕๕๕

DSC01035 DSC01057
DSC01065 DSC01061

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้จัดงาน Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อทำการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการและพนักงานราชการของศูนย์ฯ  ทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>