รวมเด็ดเกร็ดความรู้

e-doc

GES

 kawklai

Login Form
คณะนักวิจัยจากประเทศเวียดนามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนามะพร้าว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

DSC01197 DSC01256

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะนักวิจัยจากประเทศเวียดนามได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนามะพร้าว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรและสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี  โดยเข้าเยี่ยมชมและดูงานการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวแก่ มะพร้าวกะทิลูกผสม การผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสม และการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรจัดงาน Big Cleaning Day ๒๕๕๕

DSC01035 DSC01057
DSC01065 DSC01061

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้จัดงาน Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อทำการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการและพนักงานราชการของศูนย์ฯ  ทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี

 

เทศบาลตำบลร่อนทองศึกษาดูงานการผลิตและแปรรูปน้ำมันมะพร้าว

 IMG 1119  IMG 115

เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ภายใต้โครงการ”อบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง”

อ่านเพิ่มเติม...
 

 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมกับสถาบันวิจัยพืชสวนจัดอบรม หลักสูตร "มะพร้าว : การผลิตและการใช้ประโยชน์"

 cocotraining 19 cocotraining 78 

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมกับสถาบันวิจัยพืชสวนจัดอบรม หลักสูตร "มะพร้าว : การผลิตและการใช้ประโยชน์" ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยได้จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตมะพร้าวที่ถูกต้องให้บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมฯ นำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>