รวมเด็ดเกร็ดความรู้

e-doc

 

 kawklai

ปลาไหลเผือก

ปลาไหลเผือก

 

ชื่อ : ปลาไหลเผือก

ชื่อพ้อง : โสมมาเลเซีย, ตุงสอ, ตรึงบาดาล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eurycoma  longifolia Jack

วงศ์ : SIMARUBACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ปลาไหลเผือกเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก  ลำต้นตรง  ผิวเปลือกของลำต้นและกิ่งก้านเรียบ  มีสีดำ  ก้านใบอ่อนมีขนสีแดง  ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก  ออกเรียงสลับเป็นกระจุก  ใบย่อยเป็นรูปหอก  โคนใบแหลมเบี้ยวเล็กน้อย  ปลายใบแหลม  แผ่นใบเรียบเป็นมัน  ดอก ออกเป็นช่อพวงใหญ่ตามง่ามใบ  ดอกย่อยมีขนาดเล็กมาก  กลีบดอกมี  5  กลีบ  สีม่วงแดงมีขนปกคลุม  ก้านช่อดอกสีแดงมีขน  กลีบรองดอกส่วนโคนเชื่อมติดกัน  ส่วนปลายกลีบแยกเป็น  5-6  แฉก  เป็นดอกสมบูรณ์เพศ  ผล  เป็นรูปรี  ออกเป็นพวง ผล ผลอ่อนมีสีเหลืองอมเขียวพอสุกเปลี่ยนเป็นสีแดง

สรรพคุณและประโยชน์

ราก แก้ไข้ทุกชนิด โรคดีซ่าน ท้องมาน อาการท้องร่วง โรคปวดเอว

{jcomments on}