รวมเด็ดเกร็ดความรู้

e-doc

 

 kawklai

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
web_links.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองนำเกษตรศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ
2 คณะนักวิจัยโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่่วนร่วมเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟโบราณ อำเภอเบตง ดูงานกาแฟ
3 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองศึกษาดูงานภายในศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
4 สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับลักษณะพันธุ์มะพร้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
5 โรงเรียนบ้านเนินทองดูงานที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
7 คณะอาจารย์และนิสิต ภาควิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานด้านกาแฟและพืชอุตสาหกรรม
8 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะพร้าวศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
9 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จัดฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ"
10 ศึกษาดูงานการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวลูกผสมชุมพร 2
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7