รวมเด็ดเกร็ดความรู้

e-doc

 

 kawklai

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
web_links.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 อาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าว
2 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนดอนม่วงดูงานภายในศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
3 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่นนำเกษตรกรศึกษาดูงานกาแฟ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
4 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้เข้าร่วมฝึกอบรมเกษตรกร "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร"
5 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดูงานมะพร้าว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
6 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟโรบัสตาแก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดศรีสะเกษ
7 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรจัดการอบรมเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว"
8 คณะผู้บริหารบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เข้าร่วมหารือโครงการพัฒนากาแฟโรบัสตา ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
9 สหกรณ์การเกษตรกรย่านตาขาว จำกัด ดูงานการปลูกกาแฟโรบัสตา ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
10 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ"
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5