e-doc

 

 GAP online

 kawklai

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
web_links.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ศึกษาดูงานการปลูกกาแฟ
2 อำเภอสิชลนำคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกกาแฟ
3 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
4 อบรมหลักสูตร "การปลูกกาแฟแซมในสวนมะพร้าวอายุมาก" แก่เกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 เกษตรกร อบต.วิสัยใต้ เข้าอบรมการทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว
6 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
7 อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสตา
8 อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลชุมพรดูงานด้านพืชของศูนย์ฯ
9 สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
10 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4