รวมเด็ดเกร็ดความรู้

e-doc

 

 kawklai

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
web_links.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 การยางแห่งประเทศไทยนำตัวแทนเกษตรกรกลุ่มพัฒนาชาวสวนยางดูงานมะพร้าว
2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้อยศึกษาดูงานสมุนไพร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
3 การยางแห่งประเทศไทยดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
4 อาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าว
5 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนดอนม่วงดูงานภายในศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
6 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่นนำเกษตรกรศึกษาดูงานกาแฟ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
7 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้เข้าร่วมฝึกอบรมเกษตรกร "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร"
8 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดูงานมะพร้าว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
9 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟโรบัสตาแก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดศรีสะเกษ
10 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรจัดการอบรมเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว"
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5