ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ
โครงการร่วมใจประชารัฐจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร

 dg dir dd

 du duone

 all gr

 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  พร้อมด้วยนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโรงคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ซึ่งศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ผู้บริโภค เป็นการยกระดับทุเรียนคุณภาพของศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป และยังเป็นการเปิดตลาดทุเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดจำหน่าย เช่น เว็บไซด์ www.duriansisaket.com ไลน์ @LAVADURIANSISAKET และเฟสบุ๊คประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ จัดจำหน่ายผลทุเรียนสดบรรจุกล่อง กล่องละ 2 ผล น้ำหนักรวม 6 กิโลกรัม ราคากล่องละ 1,000 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว) หลังจากเปิดโรงคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ปลูกต้นลำดวนแดงเป็นที่ระลึก ณ บริเวณลานหน้าเสาธง

 

 
การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยพืชสวน

1 a8

a7 a6

a3 a5

วันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นำคณะนักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยพืชสวน ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการนำเสนอรายงานผลงานวิจัยสิ้นสุดปี ๒๕๕๙ และผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ของศูนย์วิจัยเครือข่ายสถาบันวิจัยพืชสวน ในการนี้ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย โดยว่าที่ร้อยตรีอรรถพล รุกขพันธ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นลำดับ ๓ เรื่อง ศึกษาผลปรับตัวขององุ่นทานสดสายพันธุ์จากญี่ปุ่นในประเทศไทย และนายสมพงษ์ สุขเขตต์ ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอเรื่อง การขยายผลงานวิจัยปลูกทุเรียนคุณภาพสู่เกษตรกรต้นแบบจังหวัดศรีสะเกษ ภายหลังสิ้นสุดการนำเสนอในวันที่ ๒๗ เมษายน มีการทัศนศึกษาไร่องุ่นมูนซูน (Moon Soon Vineyard) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
งานบุญสงกรานต์ สานสัมพันธ์พืชสวน

 

1-r2-r

4-r5-r

7-r3-r

6-r8-r

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ไห้วศาลพระพรหมและพระภูมิ  ปฏิบัติธรรม สรงน้ำพระสมปรารถนา  และจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน (พืชสวนสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๐) เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี โดยมีนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและงานปีใหม่ไทย ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำหนองชี ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดยในปีนี้การแข่งขันกีฬามี ๒ สี คือ สีฟ้าและสีเขียว

 

 
งานวิจัยพืชสวนในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐

1-r 4 -r

วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ได้เป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง งานวิจัยพืชสวนในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนอีก ๓ ท่าน ร่วมให้แนวคิดในการพัฒนางานวิจัยด้านพืชสวน โดยนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้นำคณะนักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้วย

2-r 3-r

 
1st trail together with Sisaket

1 6 resize 1 5resize

            ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฮาฟมาราธอน "1st trail together with Sisaket" ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 โดยมีนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษให้การต้อนรับ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการปล่อยตัวและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน และมีบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมแข่งขันวิ่ง 10 กม. จำนวน 4 คน

 1 4resize 1 7resize

   1 4-r  1 3-r                                                                     

 
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินตกค้างในจังหวัดศรีสะเกษ

1458850 361513173985907 500678964 n IMG 5633        

 

               ตามที่จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีมอบผ้ากฐินที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน เพื่อให้หน่วยงานราชการในจังหวัดศรีสะเกษนำไปทอดถวายยังวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นำโดย นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้นำผ้ากฐินไปทอดถวาย พร้อมด้วยปัจจัย และภัตตาหารเพลถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าหนองเทา ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

IMG 5610 IMG 5619

 

1396620 362269277243630 299949815 n IMG 5650

 
ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรอีสานใต้

img0011 S0211709

 

            ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรอีสานใต้ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับในปีนี้ทางกรมวิชาการเกษตรจัดนิทรรศการในหัวข้อ เกษตรไทยสู่อาเซียน ในการนี้ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และ นายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมี นายดิฐ อัศวพลังพรหม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และได้เยี่ยมชมการจัดซุ้มนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งซุ้มนิทรรศการของ กรมวิชาการเกษตรด้วย

 

DSCF1654 DSCF1655

 
การตัดแต่งกิ่งมะดัน

Madan stick

การตัดแต่งกิ่งมะดันเพื่อใช้ไม้สำหรับหนีบชิ้นไก่ย่าง เป็นผลิตภัณฑ์ "ไก่ย่างไม้มะดัน"

          ตัดกิ่งครั้งที่ 1 ตั้งแต่ย้ายปลูกมะดันป่าลงแปลงปลูกให้ตัดกิ่งแขนงที่แตกออกจากลำต้นหลักให้หมด เว้นไว้เพียงยอดหลัก เมื่อต้นมะดันสูงประมาณ 1.0 – 1.5 เมตร ทำการตัดต้นหลัก โดยตัดสูงจากพื้นดิน 20 เซนติเมตร โดยใช้เลื่อยที่คมตัดไม่ให้มีรอยฉีกขาด ซึ่งถ้าตัดในช่วงต้นฤดูฝน เพราะจะทำให้แตกกิ่งและเจริญเติบโตได้ดีที่สุด หลังจากตัด 2- 4 สัปดาห์ จะมียอดใหม่สร้างขึ้นมาบริเวณข้อ จำนวน 2 – 5 กิ่ง หลังจากนั้น 2 – 6 เดือน ก็จะได้กิ่งมะดันที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับใช้ทำไม้หนีบชิ้นไก่ย่าง


          ตัดกิ่งครั้งที่ 2 ตัดเมื่อยอดแรกที่สร้างขึ้นมามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 – 1.5 เซนติเมตร ให้ตัดกิ่งด้วยเลื่อยเหนือข้อแรกที่แตกออกมาจากลำต้นหลัก 1.0 – 2.0 เซนติเมตร โดยปกติกิ่งมะดันที่มีขนาดโตได้ขนาดจะตัดเป็นท่อน ยาวท่อนละ 40 เซนติเมตร ได้จำนวน 4 ท่อน หลังจากตัดกิ่งครั้งที่ 2 ไปแล้ว บริเวณรอบๆ ข้อจะเริ่มสร้างยอดใหม่ขึ้นมาหลังจากการตัดแต่งกิ่งทุกครั้ง หลังการตัดกิ่งทุกครั้งควรให้น้ำกับต้นมะดัน

         ตัดกิ่งครั้งต่อๆ ไป เมื่อกิ่งใหม่ของมะดันเจริญเติบโตได้ขนาด ก็ทำการตัดกิ่งมะดันไปใช้งาน โดยการตัดจะตัดเหนือข้อที่แตกจากลำต้นหลักประมาณ  1.0 – 2.0 เซนติเมตร และจะเหลือกิ่งมะดันไว้บนต้นประมาณ 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อไม่ให้ต้นมะดันชะงักการเติบโต
การมีน้ำท่วมขังต้นมะดันที่เพิ่งตัดยอดใหม่จะทำให้กิ่งมะดันเจริญเติบโตยืดได้เร็วกว่าปกติ มีปล้องยาวและข้อห่างเหมาะสมในการใช้หนีบชิ้นไก่ย่าง และเหลาไม้ง่าย
การให้น้ำกับต้นมะดันป่าอย่างเพียงพอจะทำให้ต้นมะดันป่าสร้างช่อดอกและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี โดยจะให้ผลผลิตมากที่สุดในช่วงฤดูฝน

อรรถพล รุกขพันธ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 
เกษตรกรผู้ปลูกพริกตำบลก่อเอ้ เข้าศึกษาดูงาน

DSC02280 DSC02286

 

       เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้ให้การตอนรับเกษตรกรผู้ปลูกพริกตามโครงการผลิตพริกปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน จำนวน ๒๐ คน ในการนี้นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายประสิทธิ์ ไชยวัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำศูนย์ฯ นางสาวเสาวนี  เขตสกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายวิฑูรย์ หนองสูง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรและนำเกษตรกรศึกษาดูงานการวิจัยและการผลิตพริกพันธุ์ดีภายในศูนย์ฯ

 

DSC02299 DSC02293

 

DSC02296 DSC02301

 

 
ร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๖

IMG 7989 IMG 7925

 

              ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๖ สถาบันวิจัยพืชสวน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ โรงแรมทีคการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นำเสนอภาพรวมของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดย ผอ.ธวัชชัย  นิ่มกิ่งรัตน์  การนำเสนอผลงานวิจัยสิ้นสุดเรื่อง การประเมินและคัดเลือกพันธุ์เบื้องต้นกล้วยไม้ม้าวิ่ง โดย นายพฤกษ์ คงสวัสดิ์  การนำเสนอรายงานความก้าวหน้า การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง โดย นางสาวรัชนี  ศิริยาน  และ เทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศ โดย นางสาวเสาวนี เขตสกุล หลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดสิบสองปันนา  มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

 

DSCN1555 IMG 2868

 

100 4792 100 5418