ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ
พิธีลงนามถวายพระพร เครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

mo sig

 ev eve

 gr e

eveni even

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในภาคเช้าพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในภาคค่ำร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี

 
สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๑

whvasebu

     si ch

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้นำพันธุ์บัวหลวงจากผลงานวิจัย ร่วมจัดกิจกรรมในส่วนของกรมวิชาการเกษตรภายในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "บัวหลวงงามเลิศสีสรร สาระพันประโยชน์” โดยจัดแสดงบัวหลวง ๑๒ พันธุ์ที่เป็นผลงานวิจัยเด่นของกรมวิชาการเกษตร พร้อมจัดแสดงการใช้ประโยชน์จากบัวหลวงในการเพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์จากแป้งบัวหลวง เรียนรู้ทักษะการพับดอกบัวสวยงาม ช้อปสินค้าผลิตภัณฑ์จากเมล็ดและส่วนต่างๆ ของบัวหลวง และผลิตภัณฑ์จากเส้นใยบัวหลวง      

 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษร่วมจัดนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐” ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน แจกต้นกล้าพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ดี ตลอดจนให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจที่มาร่วมงาน

 phus phu

p ph

ในวันเดียวกันนี้ นางสาวณัฐรดา โสพิลา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

n na

 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

mm tk

ev go

ws nam

               cli mmm

วันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ได้แก่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป ณ บริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง ณ บริเวณหน้าโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมศูนย์ฯ

pr so

aj ga

po du

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  นางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro-tourism) แปลงสวนของพ่อ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาผลงานวิจัยที่โดดเด่น และการปลูกพืชตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายและแผนตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายสมพงษ์ สุขเขตต์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางจิรภา ออสติน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวจันทนา โชคพาชื่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณัฐรดา โสพิลา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนายสุพล สมภูงา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และพาเยี่ยมชมแปลงสวนของพ่อฯ

 
ตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ

                   dd dr

 dg ad

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ณ สหกรณ์การเกษตร จำกัด (ตลาดกลางบ้านก่อ) ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชราชธานี เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย สารเคมีเกษตร และพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรมเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยนางสาวณัฐรดา โสพิลา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงนิทรรศการพร้อมทั้งให้ความรู้ทางวิชาการด้านพืชสวนแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน

 
โครงการร่วมใจประชารัฐจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร

 dg dir dd

 du duone

 all gr

 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  พร้อมด้วยนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโรงคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ซึ่งศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ผู้บริโภค เป็นการยกระดับทุเรียนคุณภาพของศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป และยังเป็นการเปิดตลาดทุเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดจำหน่าย เช่น เว็บไซด์ www.duriansisaket.com ไลน์ @LAVADURIANSISAKET และเฟสบุ๊คประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ จัดจำหน่ายผลทุเรียนสดบรรจุกล่อง กล่องละ 2 ผล น้ำหนักรวม 6 กิโลกรัม ราคากล่องละ 1,000 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว) หลังจากเปิดโรงคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ปลูกต้นลำดวนแดงเป็นที่ระลึก ณ บริเวณลานหน้าเสาธง

 

 
การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยพืชสวน

1 a8

a7 a6

a3 a5

วันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นำคณะนักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยพืชสวน ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการนำเสนอรายงานผลงานวิจัยสิ้นสุดปี ๒๕๕๙ และผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ของศูนย์วิจัยเครือข่ายสถาบันวิจัยพืชสวน ในการนี้ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย โดยว่าที่ร้อยตรีอรรถพล รุกขพันธ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นลำดับ ๓ เรื่อง ศึกษาผลปรับตัวขององุ่นทานสดสายพันธุ์จากญี่ปุ่นในประเทศไทย และนายสมพงษ์ สุขเขตต์ ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอเรื่อง การขยายผลงานวิจัยปลูกทุเรียนคุณภาพสู่เกษตรกรต้นแบบจังหวัดศรีสะเกษ ภายหลังสิ้นสุดการนำเสนอในวันที่ ๒๗ เมษายน มีการทัศนศึกษาไร่องุ่นมูนซูน (Moon Soon Vineyard) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
งานบุญสงกรานต์ สานสัมพันธ์พืชสวน

 

1-r2-r

4-r5-r

7-r3-r

6-r8-r

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ไห้วศาลพระพรหมและพระภูมิ  ปฏิบัติธรรม สรงน้ำพระสมปรารถนา  และจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน (พืชสวนสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๐) เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี โดยมีนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและงานปีใหม่ไทย ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำหนองชี ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดยในปีนี้การแข่งขันกีฬามี ๒ สี คือ สีฟ้าและสีเขียว

 

 
งานวิจัยพืชสวนในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐

1-r 4 -r

วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ได้เป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง งานวิจัยพืชสวนในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนอีก ๓ ท่าน ร่วมให้แนวคิดในการพัฒนางานวิจัยด้านพืชสวน โดยนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้นำคณะนักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้วย

2-r 3-r

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2