คณะนักวิจัย JIRCAS เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศึกษาพื้นที่ปลูกพริก
 

            ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้ให้การต้อนรับคณะจาก Japan International Research Center for Agriculture Science (JIRCAS) จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชซึ่งร่วมกันทำงานวิจัยในโครงการ "Development of new technology based on integrated pest management" ในพริก ซึ่งต้องใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ได้แก่ พื้นที่ปลูกพริกในจังหวัด อุบลราชธานี และศรีสะเกษ ในครั้งนี้คณะฯ จึงเข้าหารือ และเยี่ยมชมงานวิจัยด้านพริกในศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และในพื้นที่ปลูกพริกของจังหวัดศรีสะเกษด้วยเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

 

 
 

Омолаживает, "скачать язык жестов" пожал плечами Римо.

Но она заметила, что Римо и его "Рассказы" приемный отец, Чиун, с успехом противостоят "Диагностика кармы (2-я серия). Опыт выживания. Часть 5" чарам этого Эрисона.

Я еще обдумаю этот вопрос, но "Приключенческие рассказы" сейчас есть другие, более неотложные дела.

Правда, "Школьные олимпиады. Начальная школа. 2-4 классы" многие из них, особенно наиболее крупные, "Скачать клип one thing one direction" держат собственных медиков и платят им большие деньги.

Вы обещали, что будете "скачать asphalt 5 для android" с ним вежливы, а сами за информацию убили "игры готовим гамбургеры бесплатно" его.

Однако, поразмыслив, святой отец и "Дикие животные/Кто это там" офицеры стали думать, что вряд ли они получат "скачать музыка самая классная" какие-нибудь вести от охотников.