พรรณไม้
กลุ่มบัวอุบลชาติ (วงศ์ Nymphaeaceae)
พรรณไม้ - ไม้ดอก


ความหลากหลายของบัวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กลุ่มบัวอุบลชาติ (วงศ์ Nymphaeaceae) 

            ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้ทำการรวบรวมพันธุ์บัวในพื้นที่อีสานใต้ เพื่อศึกษาความหลากหลายของพันธุ์บัว ได้จำแนกบัวไว้เป็นหมวดหมู่ตามหลักการจัดจำแนกด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบัวอุบลชาติ และกลุ่มบัวปทุมชาติ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
กลุ่มบัวปทุมชาติ (วงศ์ Nelumbonaceae)
พรรณไม้ - ไม้ดอก

 
ความหลากหลายของบัวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กลุ่มบัวปทุมชาติ (วงศ์ Nelumbonaceae)

            ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้ทำการรวบรวมพันธุ์บัวในพื้นที่อีสานใต้ เพื่อศึกษาความหลากหลายของพันธุ์บัว ได้จำแนกบัวไว้เป็นหมวดหมู่ตามหลักการจัดจำแนกด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบัวอุบลชาติ และกลุ่มบัวปทุมชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 
Pummelo Pink
พรรณไม้ - ไม้ผล


ชื่อสามัญ              
                :              Pummelo Pink
ชื่อวิทยาศาสตร์                     :              Citrus maxima (Burm.f.) Merr.‘Pink’
ถิ่นกำเนิด                               :              หมู่เกาะอินเดียตะวันออก และมาเลเซีย
อ่านเพิ่มเติม...
 
Pummelo African shaddocka
พรรณไม้ - ไม้ผล

ชื่อสามัญ                              :              Pummelo African shaddocka
ชื่อวิทยาศาสตร์                    :              Citrus maxima (Burm.f.)  Merr.‘African shaddocka’
ถิ่นกำเนิด                              :              หมู่เกาะอินเดียตะวันออก และมาเลเซีย
อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...