โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week1
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month1
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days8425
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sukhothai   
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 19:56 น.

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

          ดร. สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ได้เรียนเชิญ อาจารย์ ดร. สุรพงษ์ โกสิยะจินดา ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาหารอาเซียน และข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สมโภช น้อยจินดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี(มจธ.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถ์ชัย กสิโอฬาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) พร้อมทั้งผู้แทนจากสถาบันวิจัยพืชสวน ดร. ทวีศักดิ์ แสงอุดม และคณะ เข้าร่วมประชุมพิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนากล้วย ซึ่งศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยโดยคณะกรรมการวิจัยศูนย์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กล้วยขึ้นใหม่ เพื่อให้ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนากล้วยมีความสมบูรณ์ก่อนที่จะนำเสนอกรมวิชาการเกษตร พิจารณาเป็นกรอบการวิจัย คณาจารย์ทุกท่านได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะแนวทางการวิจัยและพัฒนากล้วยพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพด้านการตลาดโดยใช้วิธีนำพันธุ์ที่มีศักยภาพด้านการตลาดสูงเข้ามาทดสอบความเป็นไปได้เพื่อสร้างมูลค่าหารผลิตและส่งออกโดยเร่งด่วนพร้อมกันกับการพัฒนาพันธุ์ใหม่พร้อมๆกัน การทำแปลงทดลองในลักษณะ Ideal condition ฯลฯ ซึ่งศูนย์จะได้นำไปปรับปรุงให้แผนครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้ศูนย์ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงานวิจัยส้มโอ ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชหลักอีกพืชหนึ่งที่ศูนย์ได้รับมอบหมายจากสถาบันวิจัยพืชสวน ให้รับผิดชอบดำเนินการวิจัยและพัฒนาอีกด้วย โดยประเด็นหลักที่หารือเกี่ยวเนื่องกีบการปรับปรุงพันนธุ์ให่ได้เยื้อสีแดงซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีลักษณะเด่น ซึ่งจะสามารถเพิ่มช่องทางตลาดเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรนำไปใช้ในโอกาสต่อไป รายละเอียดยุทธศาสตร์งานวิจัยกล้วยฉบับที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจะได้นำเสนอในโอกาศต่อไป  ศูนย์ฯ ยังได้เชิญคณาจารย์เข้าร่วมประเมินคุณภาพมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการปรับปรุงพันธุ์มะม่วง โดยวิธีผสมพันธุ์ที่ศูนย์รับผิดชอบ และท่านอาจารย์ดร สุรพงษ์ ยังได้ให้เกียรติ บรรยายพิเศษการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์มะม่วง ให้กับ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จากอำเภอศรีนคร และสวรรคโลก นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสนใจงานปรับปรุงพันธุ์มะม่วงและศูนย์ได้เชิญให้เข้ามาร่วมประเมินคุณภาพมะม่วง และรับองค์ความรู้ด้านการผสมพันธุ์ และขยายพันธุ์มะม่วง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:22 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sukhothai   
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 18:40 น.

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559

         ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม "ชม ชิม มะม่วงนานาพันธุ์ พืชสวนสุโขทัย" ซึ่งทางศูนย์ ได้รวบรวมพันธุ์มะม่วงไว้มากกว่า 40 สายพันธุ์ ทั้งพันธุ์และพันธุ์ต่างประเทศ และในช่วงฤดูกาลนี้ ผลผลิตมะม่วงออกเพียงพอต่อการทดสอบ ทั้งหมด 16 สายพันธุ์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีผสมเกสรและการขยายพันธุ์มะม่วงแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อทดสอบความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัสต่างๆ เป็นต้น และทางศูนย์สามารถนำผลการทดสอบนี้ นำไปปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมเกสร เพื่อพัฒนามะม่วงสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 

          ทางศูนย์ได้จัดกิจกรรมไว้ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่ 13.00 น. ถึง 15.00 น. ทางคณะผู้ทำงานจึงขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ปายชมมะมวง 1

RIMG2204 resize RIMG2211 resize

RIMG2225 resize RIMG2231 resize

RIMG2245 resize RIMG2256 resize

RIMG2270 resize RIMG2288 resize

RIMG2297 resize RIMG2298 resize

RIMG2308 resize RIMG2316 resize

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2016 เวลา 18:03 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sukhothai   

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
          นักศึกษาฝึกงานร่วมเก็บตัวอย่างผลผลิตมะม่วง เพื่อเก็บข้อมูลทางลักษณะทางปริมาณ และองค์ประกอบผลผลิต ของแปลงทดสอบพันธุ์มะม่วงลูกผสม

7690 7692 

7693 7695 

7696 7694

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 08:39 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sukhothai   
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 18:35 น.

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

          ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย โดยมติที่ประชุมให้มีการจัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตในปี 2559” โดยสถานที่จัดงาน ณ ศพก. ในแต่ละอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และขอความอนุเคราะห์บุคลากรของศูนย์ร่วมให้ความรู้ด้านการเกษตรเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้

S 17457170

เอกสารแนบ 4 2 resize

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 18:48 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sukhothai   

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

          ตัดแต่งองุ่นสายพันธุ์รับประทานสดจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเลี้ยงกิ่งชุดใหม่

 

7686 7687

7688 7689

RIMG1853 resize RIMG1863 resize

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 08:36 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 7