สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week2
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month2
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days8426
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sukhothai   
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 19:56 น.

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

          ดร. สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ได้เรียนเชิญ อาจารย์ ดร. สุรพงษ์ โกสิยะจินดา ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาหารอาเซียน และข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สมโภช น้อยจินดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี(มจธ.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถ์ชัย กสิโอฬาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) พร้อมทั้งผู้แทนจากสถาบันวิจัยพืชสวน ดร. ทวีศักดิ์ แสงอุดม และคณะ เข้าร่วมประชุมพิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนากล้วย ซึ่งศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยโดยคณะกรรมการวิจัยศูนย์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กล้วยขึ้นใหม่ เพื่อให้ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนากล้วยมีความสมบูรณ์ก่อนที่จะนำเสนอกรมวิชาการเกษตร พิจารณาเป็นกรอบการวิจัย คณาจารย์ทุกท่านได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะแนวทางการวิจัยและพัฒนากล้วยพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพด้านการตลาดโดยใช้วิธีนำพันธุ์ที่มีศักยภาพด้านการตลาดสูงเข้ามาทดสอบความเป็นไปได้เพื่อสร้างมูลค่าหารผลิตและส่งออกโดยเร่งด่วนพร้อมกันกับการพัฒนาพันธุ์ใหม่พร้อมๆกัน การทำแปลงทดลองในลักษณะ Ideal condition ฯลฯ ซึ่งศูนย์จะได้นำไปปรับปรุงให้แผนครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้ศูนย์ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงานวิจัยส้มโอ ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชหลักอีกพืชหนึ่งที่ศูนย์ได้รับมอบหมายจากสถาบันวิจัยพืชสวน ให้รับผิดชอบดำเนินการวิจัยและพัฒนาอีกด้วย โดยประเด็นหลักที่หารือเกี่ยวเนื่องกีบการปรับปรุงพันนธุ์ให่ได้เยื้อสีแดงซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีลักษณะเด่น ซึ่งจะสามารถเพิ่มช่องทางตลาดเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรนำไปใช้ในโอกาสต่อไป รายละเอียดยุทธศาสตร์งานวิจัยกล้วยฉบับที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจะได้นำเสนอในโอกาศต่อไป  ศูนย์ฯ ยังได้เชิญคณาจารย์เข้าร่วมประเมินคุณภาพมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการปรับปรุงพันธุ์มะม่วง โดยวิธีผสมพันธุ์ที่ศูนย์รับผิดชอบ และท่านอาจารย์ดร สุรพงษ์ ยังได้ให้เกียรติ บรรยายพิเศษการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์มะม่วง ให้กับ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จากอำเภอศรีนคร และสวรรคโลก นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสนใจงานปรับปรุงพันธุ์มะม่วงและศูนย์ได้เชิญให้เข้ามาร่วมประเมินคุณภาพมะม่วง และรับองค์ความรู้ด้านการผสมพันธุ์ และขยายพันธุ์มะม่วง

RIMG2185 resize RIMG2146 resize

RIMG2149 resize RIMG2270 resize

RIMG2256 resize RIMG2320 resize

RIMG2325 resize RIMG2328 resize

RIMG2334 resize RIMG2336 resize

RIMG2339 resize RIMG2346 resize

RIMG2351 resize RIMG2358 resize

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 12:06 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sukhothai   
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 18:40 น.

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559

         ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม "ชม ชิม มะม่วงนานาพันธุ์ พืชสวนสุโขทัย" ซึ่งทางศูนย์ ได้รวบรวมพันธุ์มะม่วงไว้มากกว่า 40 สายพันธุ์ ทั้งพันธุ์และพันธุ์ต่างประเทศ และในช่วงฤดูกาลนี้ ผลผลิตมะม่วงออกเพียงพอต่อการทดสอบ ทั้งหมด 16 สายพันธุ์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีผสมเกสรและการขยายพันธุ์มะม่วงแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อทดสอบความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัสต่างๆ เป็นต้น และทางศูนย์สามารถนำผลการทดสอบนี้ นำไปปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมเกสร เพื่อพัฒนามะม่วงสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 

          ทางศูนย์ได้จัดกิจกรรมไว้ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่ 13.00 น. ถึง 15.00 น. ทางคณะผู้ทำงานจึงขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ปายชมมะมวง 1

RIMG2204 resize RIMG2211 resize

RIMG2225 resize RIMG2231 resize

RIMG2245 resize RIMG2256 resize

RIMG2270 resize RIMG2288 resize

RIMG2297 resize RIMG2298 resize

RIMG2308 resize RIMG2316 resize

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2016 เวลา 18:03 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sukhothai   
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 18:23 น.

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

          บุคลากรของศุนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยร่วมใจใส่ชุดสีเหลือง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559

RIMG2120 resize

526321

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2016 เวลา 17:59 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sukhothai   
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 15:21 น.

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2559

          ดร. สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านคลองต่าง ต.น้ำขุ่น อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย พร้อมกับ Mr. David Bruun และบุคลกรของศูนย์ โดย ศูนย์ ศพก. แห่งนี้ดำเนินการให้ความรู้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรในหลายด้าน แต่ที่เป็นจุดเด่นและเป็นที่หน้าสนใจมากที่สุดคือ การเป็นแหล่งความรู้ด้านการผลิตมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ โดยมี นายสายชล จันทร์วิไล ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนและเป็นประธานของศูนย์ ศพก. แห่งนี้ โดยการรวมกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ เริ่มต้นจากการปลูกต้นมะม่วงเพียง 2 ต้น เมื่อปี พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบันนี้มีสมาชิกกลุ่มเพิ่มมากขึ้น มีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 4,000 ไร่ ในเขต อ.ศรีนคร คุณภาพของผลิตได้การยอมรับจากผู้ซื้อเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมีผลผลิตจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงกล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง

RIMG1998 resize RIMG2002 resize

RIMG2010 resize RIMG2020 resize

RIMG2040 resize RIMG2057 resize

RIMG2069 resize RIMG2079 resize

RIMG2092 resize RIMG2095 resize

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2016 เวลา 14:03 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sukhothai   
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 18:35 น.

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

          ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย โดยมติที่ประชุมให้มีการจัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตในปี 2559” โดยสถานที่จัดงาน ณ ศพก. ในแต่ละอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และขอความอนุเคราะห์บุคลากรของศูนย์ร่วมให้ความรู้ด้านการเกษตรเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้

S 17457170

เอกสารแนบ 4 2 resize

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 18:48 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sukhothai   
วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 17:04 น.

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559

          ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยได้มีโอกาสตอนรับ Mr. David Bruun ตำแหน่ง Technical Officer   Department of Agriculture, Finisheries and Forestry ประเทศ ออสเตรเลีย เข้ามาเยี่ยมชม และดูงาน (อย่างไม่เป็นทางการ) ดร. สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ได้นำชมบริเวณโดยรวมและสรุปภาระกิจด้านงานวิจัยที่ศูนย์รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังได้ให้ Mr David ร่วมประเมินคุณภาพมะม่วงที่ทางศูนย์ได้ปลูกรวบรวมไว้ โดยให้ชิมคุณภาพ ผลมะม่วงรวม 13 พันธุ์ เป็นพันธุ์ในประเทศ 3 พันธุ์ และพันธุ์จากต่างประเทศ 10 พันธุ์ ประเมินทั้งคุณภาพภายนอก และภายในพร้อมทั้งให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์โดยเฉพาะการผสมพันธุ์  ให้ได้พันธุ์มะม่วงพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศในลำดับต่อไป

CuvUphSVMAA7gYe

RIMG0693 resize RIMG0703 resize RIMG0710 resize RIMG0745 resizeRIMG0748 resize

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2016 เวลา 15:28 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 8