ข้าราชการ

พนักงานราชการ

  • ไม่มีข้อมูลการสอบ ณ ขณะนี้!!

Read More…

ยังไม่มีข้อมูล ณ ขณะนี้!!

แบบหนังสือขอรับรหัสผ่าน
เข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตรใหม่
(DPIS)

iconfinder_Finance_financial_planning_1889194

ปฏิทินการดำเนินงาน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562​

ข่าวกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่การประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหาร
และการบริหารทรัพยากรบุคคล

ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2562
ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร