ข้าราชการ

พนักงานราชการ

  • ไม่มีข้อมูลการสอบ ณ ขณะนี้!!

Read More…

ข่าวกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมเดอะ วินเทจ โฮเต็ล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม : การให้ คือ ความสุข
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารและการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2562
ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารและการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562
ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
หลักสูตร “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” 
ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562
ณ โรงแรมทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
จัดโดย กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร