ข่าวกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

69208890_2092771740823738_4455667337080602624_o

การฝึกอบรมหลักสูตร “ศาสตร์พระราชา :  การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้”
ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
29 สิงหาคม 2562

68461052_2566274963455713_1599409906513870848_n

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
และโรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

67877148_357080631881103_3327042711575330816_n

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4
ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
1 สิงหาคม 2562

67968152_357086578547175_7003778675388710912_o

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
หลักสูตร “การทำกะหรี่ปั๊บและปั้นขลิบ”
ณ อาคารอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
31 กรกฎาคม 2562

S__406822916

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2562

big cleanningday2019_๑๙๐๗๒๘_0014

กิจกรรม Big cleaning day
“เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

26 กรกฎาคม 2562

PB 1

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ณ ห้องประชุม
314
ตึกกสิกรรม  กรมวิชาการเกษตร
18 มิถุนายน  2562

pp vers.2

โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย
จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 13 มิถุนายน 2562
ณ อาคารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

S__19169285

การชี้แจงงานและวิเคราะห์อัตรากำลัง สวพ.7
ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562

5

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล
ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

62-5-27_1

การประชุมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร
“ปฏิรูปภาคเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนา”
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562

HR-0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 8-9-10 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมเดอะ วินเทจ โฮเต็ล เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

HR14

กิจกรรม : การให้ คือ ความสุข
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

a0

การประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหาร
และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2562
ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

01_DSC07814

การประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหาร
และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562
ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา
จังหวัดนครนายก
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่
และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

10-18

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”
ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562
ณ โรงแรมทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
จัดโดย กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
กรมวิชาการเกษตร