โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมหลักสูตร “การทำกะหรี่ปั๊บและปั้นขลิบ”

          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมหลักสูตร “การทำกะหรี่ปั๊บและปั้นขลิบ” ณ อาคารอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กมพ. โดยมีวิทยากร อาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี และคณะ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

67396034_357086408547192_6919976016538501120_o
67403113_357086631880503_201450153914138624_o
67721891_357086695213830_3348342897505206272_o
67459890_357086798547153_8992470227040075776_o
67525054_357086678547165_5119617969067917312_o
67451671_357086925213807_4876589551021195264_o
67316941_357087061880460_8824592020002570240_o
67403632_357087145213785_6356349653012709376_o
67531022_357087565213743_8383686886601785344_o