การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2562

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร