โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

          กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร และโรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นางสาวสิริกุล ผ่องใส) ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาดังกล่าว พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูปโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน จังหวัดกาญจนบุรี  ในการนี้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ และเข้าร่วมกิจกรรม : ความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้คือความสุข ณ มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี/การพัฒนาจิตใจ ทำบุญ ณ วัดถ้ำพุหว้า จังหวัดกาญจนบุรี

16-18aug@กาญฯ_๑๙๐๘๑๙_0988
68662763_2566275126789030_6415272257806925824_n
68527474_2566275073455702_6915120014844493824_n

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูปโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน

69051739_2566275250122351_9133879830532587520_n
69260985_2566275316789011_5399972792537972736_n
68469157_2566275370122339_2160899278996766720_n

กิจกรรม : ความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้คือความสุข ณ มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

69080634_2566283563454853_7678320108317442048_n
68863302_2566276306788912_351528925555326976_n
68905702_2566276373455572_3704621773422067712_n

กิจกรรม : การพัฒนาจิตใจ ทำบุญ ณ วัดถ้ำพุหว้า จังหวัดกาญจนบุรี

68752016_2566283873454822_4950064776324579328_n