ข่าวการสมัครสอบ


bn01
 
bn02

 

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สวพ.5
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สวย.
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานประจำสำนักงาน สวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง(ศวม.พิษณุโลก)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สคว.
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เขตที่ 1
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร เขตที่ 1
ราย ชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สวย.
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (ศวม.พิษณุโลก)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานประจำสำนักงาน สวส.
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สวพ.4
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมี)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านพืชสวน)
รายชื่อผู้ผ่านการประเิมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สวพ.4
รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สวย.
รับสมัครบุคลากรเเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (ศวม.พิษณุโลก)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมี)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
ราย ชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สวพ.4
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตรและตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของ สวร.

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สวพ. 4

 

<<หน้าหลัก>>    หน้า 1  2