เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

  ฝ่ายบริหารทั่วไป    มีหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

 

  ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป  

                               0-2579-0151 ต่อ 149  และ 0-2579-0579

                                0-2579-0579