ระบบงานภายในกรม

 mailgoth
e-doc
dpis
doacoop

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
mod_vvisit_counterเดือนนี้0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด0
start>>>27.01.2553

ระบบบริการ

nsw
GAP
organic

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของศทส.
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดระบบฐานข้อมูล บริหาร และจัดการระบบข้อมูลทางวิชาการด้านพืช
      และเครื่องจักรกลการเกษตร

(๒) พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

(๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีทางสถิติเพื่อจัดทําข้อมูล

(๔) รวบรวมและจัดระบบในการให้บริการองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน
      และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๕) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลการเตือนภัยและการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
      และศัตรูพืช

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
      ที่ได้รับมอบหมาย

จากราชกิจจานุเบกษา หน้า ๒๔ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๘ ก ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗   
 

knowledge

ไอซีที

แผนงาน/นโยบาย

 

ผู้อำนวยการศทส.ชุมชนออนไลน์

comunity
twitter
fb logo

แหล่งความรู้

doatube
doaresearch
DOA Library
agebook
Kasikorn Magazine
Plibai Newsletter
agrotour
e-Learning
พรบ.ที่กรมดูแล
Thaiware IT News
Thaiware IT News Lastest Update