ภาพกิจกรรม

วันที่12 พ.ค.2563 ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารครั้งที่5/63 หลังจากWFH กันมา1เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค และปรับแผนให้เหมาะสม เรายังคงรักษาระยะห่างระหว่างกัน ประชุมแบบ social distancing นั่งห่าง 1เมตรค่ะ
#โควิด19เราต้องรอด

ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารครั้งที่ 10/2562 เพื่อวางแผน ติดตาม/เร่งรัดการทำงาน ไม่เครียดกันเท่าไหร่ ยิ้มได้ทุกคน

 
 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 กรมวิชาการเกษตรได้เชิญสำนักงานก.พ.ร.ร่วมหารือแนวทางการจัดทำรายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดปฏิทินแผนการดำเนินงานร่วมกัน