Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


ตัวชี้วัดหน่วยงาน
ตัวชี้วัดกรม


PMQA

aaa

 

การจัดการความรู้ (KM)

ผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 28 กันยายน 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday61
mod_vvisit_counterYesterday67
mod_vvisit_counterThis week533
mod_vvisit_counterThis month1101
mod_vvisit_counterAll237021

ลักษณะสำคัญขององค์การ1

บทบาทหน้าที่

::...บทบาทหน้าที่...::

 

         1. ศึกษา เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในกรม ให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ การปรับกลไก วิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ ระบบบุคลากรภายในกรม และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

           2. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในกรม

           3. ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล