ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
92 views
asked in พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต by anonymous

ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร แบ่งเป็น 7 หมวดหมู่

  1. พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต
  2. วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. มาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร
  5. การควบคุมกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติที่กรมรับผิดชอบ
  6. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
  7. อำนวยการและสนับสนุน

1 Answer

0 votes
answered by anonymous
 
Best answer

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ 
KM Learning กรมวิชาการเกษตร
ผู้เรียนรู้สามารถเข้าใช้งาน โดยใช้ 
Username : userdoa
Password : userdoa987


commented by anonymous
+1
0000000000000000000000000000000
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...