ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
296 views
asked in เทคโนโลยีสารสนเทศ by anonymous
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยเข้าสู่ระบบคลังผลงานวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล

 
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...