กรมวิชาการเกษตร เตือน อย่าหลงเชื่อการขอสนับสนุนลงโฆษณาเพื่อจัดทำวารสาร 46 ปี กรมวิชาการเกษตร

เขียนโดย Administrator on . Posted in news-doa

     ตามที่มีผู้แอบอ่างใช้ชื่อกรมวิชาการเกษตร ขอสนับสนุนการลงโฆษณาเพื่อจัดทำวารสาร 46 ปี กรมวิชาการเกษตร และได้จัดส่งหนังสือซึ่งมีตราสัญลักษณ์กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ปธ.46/2561 ส่งให้บริษัทและสมาคมต่าง ๆ แจ้งความประสงค์การลงโฆษณาเพื่อสนับสนุนการจัดทำวารสารดังกล่าวนั้น

     กรมวิชาการเกษตร ขอชี้แจงให้ทราบว่ากรมวิชาการเกษตรไม่มีนโยบายที่จะจัดทำวารสารครบรอบ 46 ปี ตามที่หนังสือฉบับดังกล่าวแอบอ้างแต่ประการใด และได้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของวารสารเปิดโลกธุรกิจ สำนักพิมพ์ทยิดา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ซึ่งระบุไว้ในหนังสือดังกล่าวแล้วพบว่าทุกหมายเลขไม่สามารถติดต่อได้ จึงขอแจ้งให้อย่าได้หลงเชื่อการแอบอ้างเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดทำวารสารดังกล่าว ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินคดีทางกฏหมายกับผู้ที่แอบอ้างใช้ชื่อกรมวิชาการเกษตรต่อไป

 

 ตัวอย่างเอกสารปลอม ที่ส่งให้บริษัทและสมาคมต่าง ๆ

  

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
สำนักงานเลขานุการกรม | ชั้น 2 ตึก กสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 | โทรศัพท์ 02-579-0151-8
Premium Templates