• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเจรจาเพื่อขอประนีประนอมลดหย่อนหนี้ตามคำพิพากษา

DOA22 02 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเจรจาเพื่อขอประนีประนอมลดหย่อนหนี้ตามคำพิพากษา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงพื้นที่พบประชาชนและติดตามงานนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดนครปฐม

DOA21 02 2561
 
 เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงพื้นที่พบประชาชนและติดตามงานนโยบายของรัฐบาลที่ จังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและนำเสนองานในส่วนงานที่ทางกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเอกชน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมบัว ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับอธิบดีกรมอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเซมเบีย

DOA21 02 2561 copy
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mr. John Anthony Mulongoti อธิบดีกรมอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเซมเบีย และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนาผลผลิตมันสำปะหลังของไทย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ กรมวิชาการเกษตร

DOA21 02 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ โดยมีนายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ดร.นิลุบล ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคกลาง และนางศิริจันทร์ อินทร์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ร่วมตรวจติดตามและรับมอบนโยบาย และนำตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม จังหวัดนครปฐม

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>