• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

DOA13 11 2561 copy
 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฟังการบรรยายผลการดำเนินงานแปลงสาธิตการเกษตร ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โอกาสนี้ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้นำนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายรายงานเรื่องรถทรงเกี่ยวข้าว โดยมีนายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ถวายการควบคุมรถเกี่ยวข้าว โอกาสนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทูลเกล้าฯถวายหนังสือและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กรมวิชาการเกษตรร่วมวางพานพุ่มวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

DOA14 11 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะข้าราชการกรมวิชาการเกษตร วางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๑ ในโอกาสนี้กรมวิชาการเกษตร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง "ด้วยน้ำพระทัย กาแฟไทยสูุ่อาเซี่ยน" โดยมีนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธี ณ ลานเอนกประสงศ์ อาคารัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>