• king_phumipol
  • doa-600803
  • conference
  • a4
  • biotech
  • PPC13
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

DOA18 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมการนิทรรศการในงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"

DOA17 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมการนิทรรศการในงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" มหกรรมการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี รวมทุกสินค้านวัตกรรมทางการเกษตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาจัดแสดง การจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรตัวจริงกว่า ๑,๐๐๐ ร้านค้า ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"

DOA16 08 2560
 
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมในพิธีมอบใบประกาศและโล่รางวัล งาน " เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"

 DOA16 08 2560 copy
 
  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ มอบใบประกาศและโล่รางวัล งาน " เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" ให้กับผู้แทน ศพก. แปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ รางวัลแปลงโดดเด่นกลุ่มสินค้า สำนักงานเกษตรดีเด่นด้านส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีมอบฯ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>