• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

กล่าว อาศิรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

DOA28 06 2560
 
  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตร "กล่าว อาศิรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐" ในโอกาสนี้ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในการกล่าวอาศิรวาท ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕ สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

Smart farming

DOA28 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หารือร่วมกับคณะทำงานบริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด ในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้าน Smart farming และ Smart Agriculture มาช่วยพัฒนา และปรับปรุงการทำเกษตรของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ Mr.Shin Chang-ho ที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์โคเปียคนใหม่

DOA27 06 2560
 
 เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Shin Chang-ho ที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์โคเปียประจำประเทศไทยคนใหม่ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการขยายด่านตรวจพืชสะเดาแห่งใหม่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

DOA24 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  พร้อมด้วยนายธีระ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร นายโสพล ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา และคณะลงพื้นที่ด่านตรวจพืชสะเดา และด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการขยายด่านตรวจพืชสะเดาแห่งใหม่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับและเชื่อมโยงกับอาเซียนและการพัฒนาเมืองชายแดน พร้อมมอบนโยบายในการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออก สินค้าทางการเกษตรแก่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจพืชดังกล่าว

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>