เลขานุการกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ”ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน”

45 views
Read more