รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ปี 2562

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและเป็นประธานในพิธี “ปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า” จำนวน 1,500 ต้น และมอบใบรับรองปัจจัยการผลิตคุณภาพ Q shop

Read more