ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามนายกรัฐมนตรีและคณะตรวจราชการพร้อมพบปะประชาชนและเป็นสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด

  เมื่อวันที่ 11 พฤศ

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงชมพู่ทับทิมจันทร์ สวน เจริญสุข จังหวัดราชบุรี

  เมื่อวันที่ 11 พฤศ

Read more