รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงและสารพิษตกค้างในผักและผลไม้

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมที่ตั้งพื้นที่ของโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานการผลิตกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพ กระทรวงเกษตรปศุสัตว์และการประมง สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรมวิชาการเกษตรเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

Read more