รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ​เป็น​ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการ​โครงการ​ท่องเที่ยว​เชิง​อนุรักษ์​ด้าน​การ​เกษตร​ ณ ห้องประชุม​ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​ตาก จังหวัด​ตาก

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพ

Read more