กระทรวงเกษตรและป่าไม้สาธารณรัฐตุรกี ได้พัฒนาระบบการตรวจออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืชที่นำเข้าหรือผ่านทางไปสาธารณรัฐตุรกี

กระทรวงเกษตรและป่าไม

Read more

ทุนการศึกษาชีฟนิ่ง (Chevening Scholarship Scheme) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ในระดับปริญญาโท ๑ ปี ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร

ทุนการศึกษาชีฟนิ่ง (

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) มีความประสงค์สรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ประจำสหภาพยุโรป) ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานปลัดกระท

Read more

งานแสดงสินค้าด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และเครื่องมือการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ กรุงแอลเจียร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย

Read more