นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมทางไกลออนไลน์ (web conference) เรื่องการมอบนโยบายด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม 135-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 24 เมษายน 2562

131 views
Read more