อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการหารือและวิเคราะห์สภาพปัญหาเบื้องต้น และแนวทางความร่วมมือด้านดินเค็มระหว่างหน่วยงานไทยกับคณะ Saline Farming ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

80 views
Read more