ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี เข้าร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและร่วมจัดนิทรรศการ

68 views
Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 127 ปี

134 views
Read more