สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

381 views
Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

133 views
Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

361 views
Read more

ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ร่วมคณะตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

127 views
Read more