รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตร

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับผู้แทนหน่วยงานราชการ และคณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี

Read more