เลขานุการกรม ร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ

  วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม เป็นผู้แทนในนามกรมวิชาการเกษตรร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ และวางพวงมาลาคารวะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร