หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายอุกกฤษ ดวงแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี และนายอดุลรัตน์ แคล้วคลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ปล่อยแมลงหางหนีบเพื่อกำจัดหนอนกระทู้ในไร่ข้าวโพดของเกษตรกร ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี