รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 24-6/2561

    เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ร่วมกันเป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ ๒๔-๖/๒๕๖๑ ในโอกาสนี้ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์