รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน ณศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน ณศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ โดยมีนายพิจิต ศรีปิ่นตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และนายสนอง อมฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม นำชมและบรรยายสรุป