รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิด งานวันถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิด งานวันถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เกษตรก้าวหน้า ตลาดนำพา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายกฤชพร ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน ณ จุดชมวิว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน่วยงานเครือข่ายภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และทุกภาคส่วนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบต้นพันธุ์อาโวกาโดให้กับเกษตรกร ภายในงานมีการประกวด อาโวกาโกคุณภาพดี สาธิตทำอาหารจากอาโวกาโด ฯ และตรวจติดตามงานพร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์