รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันคุณภาพกาแฟ (Coffee Quality Institute: CQI)

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันคุณภาพกาแฟ (Coffee Quality Institute: CQI) เพื่อแนะนำองค์กร CQI และหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและประสานงานด้านวิชาการระหว่างกรมวิชาการเกษตรและ CQI ในอนาคต ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร