รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงาน Year End Seminar 2019 ครั้งที่ 1/2562

  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงาน Year End Seminar 2019 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการเตรียมการจัดงาน Year End Seminar 2019 กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานYear End Seminar 2019 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร