รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร

  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร เพื่อดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร