รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญ ร่วมติดตามนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เขตลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญร่วมติดตามนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายลักษณ์ วจนานวัชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการกำจัดผักตบชวาโดยชีววิธี(สารสกัดธรรมชาติ)ในคลองลำต้นอ้อ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ