อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

  ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายสุรเดช ปัจฉิมกุล นายจำรอง ดาวเรือง และนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562