รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญ ร่วมติดตามนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เขตหนองจอก

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญร่วมติดตามนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเกี่ยวข้าวกับเกษตรกรเขตหนองจอกแล้วเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เยี่ยมฐานเรียนรู้ การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร