รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แนวคิด “เหลียวหลัง แลหน้า พระราชดำรินำพา การเกษตรไทยยั่งยืน”

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แนวคิด “เหลียวหลัง แลหน้า พระราชดำรินำพา การเกษตรไทยยั่งยืน” และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายบุญศรี อินทร์น้อย ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวรายงาน ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประชุมสัมมนานี้ได้แบ่งเป็นหัวข้อการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ”ประสบการณ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่พื้นที่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”ผลการขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง และผลการขยายผลจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ