อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการหลวงอินทนนท์

  ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการหลวงอินทนนท์ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมพ่อโคพันธุ์ การสาธิตวิธีการรีดน้ำเชื้อ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง และรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วิจัย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562