การนำเข้าส้มโอฉายรังสี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายอุดร อุณหวุฒิ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนให้การต้อนรับนางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต(ฝ่ายการเกษตร) สำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร และร่วมหารือในเรื่องการนำเข้าส้มโอฉายรังสี และการเสนอให้มีการประชุมระหว่าง APHIS กับกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2 ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฏาคม 2563