รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร บรรยายสรุปการจัดนิทรรศการของการวิชาการเกษตรเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรผลิต การรับรอง GAP พืชและแหล่งผลิตพืชและเกษตรอินทรีย์

  นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร บรรยายสรุปการจัดนิทรรศการชองกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรผลิต การรับรอง GAP พืชและแหล่งผลิตพืชและเกษตรอินทรีย์ ให้กับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง รวมจำนวน 200,000 ตัว ประกอบด้วย ปลามงคล ปลากราย ปลานิล ปลาตะเพียนทอง และปลายี่สก พร้อมทั้งติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพบปะเกษตรกร ณ ลานสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562