รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่5 คณะผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายพร้อมดูสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานด่านตรวจพืชพุน้ำร้อน โดยมีนางสาวนางสาวฐิติมา ปภัสราทร หัวหน้าด่านตรวจพืชพุน้ำร้อน นำชมและบรรยายสรุป ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี