สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โปรแกรมศึกษาดูงาน AGRITECHNICA 2019 ณ เมืองฮันโนเวอร์ เยอรมันนี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง เพื่อขอการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โปรแกรมศึกษาดูงาน AGRITECHNICA 2019 ณ เมืองฮันโนเวอร์ เยอรมันนี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒