สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ ราชดำเนินทรงเปิดโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตร กองพลทหารราบที่ 9 ทรงปลูกต้นชะมวงใน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตร กองพลทหารราบที่ 9 ทรงปลูกต้นชะมวงในโอกาสนี้ นายจำรองดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลรายงานการรับรองผักปลอดภัยของโครงการทหารพันธุ์ดีกิจกรรมการรับรองแหล่งผลิต GMP พืช กรมวิชาการเกษตร ให้การรับรองแหล่งผลิตพืช GAP พืชผักปลอดภัยโครงการทหารพันธุ์ดีกองพลทหารราบที่ 9 จำนวน 4 หน่วยงาน 19 แปลง 11 ชนิดพืช ได้แก่ ถั่วฝักยาว คะน้า บวบกระเจี๊ยบเขียว โหระพา มะเขือเทศ มะเขือ พริก ถั่วพู กวางตุ้ง ผักบุ้ง รวมพื้นที่ 7.1 1 ไร่ดังนี้ 1 กรมสนับสนุนจำนวน 4 ชนิดพืช พื้นที่ 2.9 25 ไร่ 2.กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 จำนวน 5 ชนิดพืชพื้นที่ 1.1.5 ไร่ 3.กองพันทหารช่างที่ 9 จำนวน 4 ชนิดพืช พื้น 1.56 ไร่ 4.กองพันทหารราบที่ 4 จำนวน 6 ชนิดพืช พื้นที่ 1.5 ไร่ สำหรับโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรจะให้การรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชตามขอบข่ายมาตรฐานมอก. 2903 9256 ที่ดีสำหรับการผลิตพืชผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคเมื่อโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรพร้อมดำเนินการ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562